Sử dụng trọn gói đầy đủ các tính năng của iPush chỉ với

Price Service iPush

Ưu đãi trong tháng

Mua 2 tháng tặng 1 tháng

Price Website iPush

Chi tiết công cụ

Thu hút lượt truy cập website

Gia tăng lượt truy cập chất lượng vào website với dữ liệu khách hàng có sẵn.

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng bằng quảng cáo.

Tăng tương tác và tỉ lệ chuyển đổi

Thấu hiểu hành vi khách hàng.

Truyền tài thông điệp thu hút vào đúng thời điểm thông qua kênh ưu tiên của khach khách hàng.

Tối ưu dựa trên số liệu báo cáo thời gian thực.

Nuôi dưỡng khách hàng đa cân

Tập trung dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Phân nhóm khách hàng theo điều kiện linh hoạt.

Gửi thông điệp nuôi dưỡng phù hợp với từng nhóm khách hàng bằng chiến dịch đơn lẻ hoặc hành trình đa kênh.

Tự động hóa hoạt động marketing

Thiết kế hàng trăm chiến dịch chuyển đổi, nuôi dưỡng khách hàng đơn giản và sống động một cách nhanh chóng.

Đặt các quy tắc tự động hóa linh hoạt.